BIBLIOGRAFIE VAN GEDENKBOEKEN INDUSTRIEEN

Nummer
3892
Datum
1986
Categorie
FRIESLAND
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BK
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
VIAF
Memo
Bibliografie van gedenkboeken em soortgelijke publicaties in kranten en tijd-
schriften over in Friesland gevestigde industrieen en ambachten (V.I.A.F.).
(fc).