ARBEIDSTECHNIEK IN DE BAKSTEENINDUSTRIE

Nummer
3814
Datum
1957
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BK
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
Memo
Arbeidstechniek in de Baksteenindsutrie - Stichting Produktiviteitscentrum
Baksteenindustrie.