BOUWT IN BAKSTEEN MET PANNEN DAKEN

Nummer
3803
Datum
0-5-1954
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
PR
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
Memo
Bouwt in Baksteen met Pannen Daken. Uitg. van Vereniging 'De Nederlandse
Baksteenindustrie' sectie metselsteen te Arnhem en Vereniging van dakpannen-
fabrikanten in Nederland te Bussum.