BOUWMATERIALEN EN HUN TOEPASSING

Nummer
3800
Datum
0-1-1952
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BR
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
SMITS A J E A
Memo
Bouwmaterialen en hun toepassing (deel 2). Leerboek ten dienste van het nijver-
heidsonderwijs - A.J. Smits, G.C. Kneppers, P. Grin en C. Schaap onder red.
van A. Rauwerda N.V. uitgeverij v/h A. Kemperman - Haarlem, Antwerpen,
Djakarta. Zesde druk (eerste in Mei 1941).