GRONDWERK

Nummer
3799
Datum
1941
Categorie
6
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BK
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
SCHARROO P W
Memo
Grondwerk - P.W. Scharroo. Handleiding voor theorie en praktijk. Uitg.
L.J. Veen's uitg. mij. N.V. Amsterdam (tweede druk).