CENTRALE ONTGRONDINGSCOMMISSIE

Nummer
3739
Datum
90-19-1960
Categorie
BEDRIJVENLIJST
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
LL
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
Memo
De bij de Centrale Ontgrondingscommissie van de federatie Steen-, Cement-,
Glas- en Keramische industrie aangesloten bedrijven.