1996 JAAR VAN HET INDUSTRIEEL ERFGOED

Nummer
5124
Datum
0-2-1996
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
STICHTING
Materiaal
BR
Bedrijf
STICHTING JAAR VAN...
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
Memo
Informatiemap uitgereikt tijdens de opening van '1996, jaar van het indus-
trieel erfgoed te Rotterdam in het Van Nelle gebouw.