BAANPLAN MET STEENFABRIEK

Nummer
5093
Datum
0-7-1996
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
STICHTING
Materiaal
PR
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
VRIES LEN DE
Memo
Rail Magazine - Spoorwegen & Modelspoor: 18e jaargang nr. 6 Juli 1996.
* Baanplan met Steenfabriek - Een losse Modulebak - Len de Vries pag. 48/49.
Het gaat hier om de bouw van een model van een steenfabriek. Dit model is
echter een 'Duitse' versie zodat de redaktie de Stichting vroeg om een aantal
foto's van typsich Nederlandse modellen. Naast dit artikel wordt aandacht aan
het werk van de Stichting besteed.
* Smalspoor werkplaats bij een Steenfabriek -Klein op grote schaal- W. Paalman
pag. 50/51. Diorama van een werkplaatsje met al het materieel op schaal.