zho ZHNijv

Bronjaar:
1952
Provincie:
Bronomschrijving:

Producten der Zuid Hollandse Nijverheid, 1952