frl SN1967

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Halbertsma, H., Sporen van een middeleeuwse steenoven ontdekt bij ijsbaan, Sneeker Nieuwsblad 21 sept 1967