zho pws1891

Bronjaar:
1891
Provincie:
Bronomschrijving:

Rivierkaart Leidse Rijn - Provinciale Waterstaat Zuid-Holland 1891