zho Oliv

Bronjaar:
1860
Provincie:
Zuid-Holland
Bronomschrijving:

Kaart van de rivier De Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde, in drie bladen, op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken onder directie van den hoofdinspecteur van den Waterstaat L.J.A. van der Kun. Opgemeten en vervaardigd door de Landmeters bij de Algemeene dienst van den Waterstaat E. Olivier.Dz. en J.Leijds. Kaart van de Hollandsche IJssel tussen Gouda en IJsselmonde met aan weerszijden van de rivier een strook variƫrend van 800 - 1450 meter, nauwgezet topografisch weergegeven, opname 1859, uitgave 1860.