zho aNHk

Bronjaar:
Provincie:
Zuid-Holland
Bronomschrijving:

Archief Ned.Herv.Kerk Rijswijk, berustend in de Oude Kerk, Inventaris 518 - regestenlijst van het Cartularium,