nho Geus

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Geus, J. P., Steenfabricage in West-Friesland - Historische Vereniging Holland, augustus 1979