ned 315

Bronjaar:
1981
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Hollestelle, J., De Nederlandse steenbakkerij m de zeventiende en achttiende eeuw, in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, XLIV (1981)