ned 092

Bronjaar:
1992
Provincie:
Bronomschrijving:

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1992