frl Wum

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Wumkes, Dr G. A., Stads- en dorpskroniek van Friesland