frl Vit

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Schroor, M, Sint-Vitus tichelwerk, enkele aanvullende notities, in Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden, maart 1993