frl VF'94

Bronjaar:
1994
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994