frl prent

Bronjaar:
1996
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Kerst Huisman, Het Friese prentenkabinet, uitg Friese Pers 1996