frl DocO

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Hoitsma, D.,Documentatie van de Voormalige Steenfabriek 'de Oorbijt' Dronrijp; uitgave in eigenbeheer, 1980