frl Atl 1856

Bronjaar:
onbekend
Provincie:
Bronomschrijving:

Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000, Friesland 1853-1856, uitg. Wolters-Noordhof