frl AKing

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Vries, D.P. de, Inventaris van de archieven van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932, Fryske Akademy 1989