frl Ach

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Pol, Klaas van der, Het Dorp Achlum, uitgave in eigen beheer, 1987