dre roon

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

T. Bastiaans, De steenfabriek te Terheijl, in: Roon, februari en april 2003, uitgave Historische vereniging Roon