dre Al 1940

Bronjaar:
1940
Provincie:
Drenthe
Bronomschrijving:

Giffen, Dr. A.E. van, Een laat-middeleeuwse steenoven en oude nederzettingssporen bij Erm, gem. Sleen, in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak 58, 1940