dre Al 1921

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Buiskool, H. F., Van een spoorweg en een steenbakkerij, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 39, 1921