Boek: Boerderijen, Borgen en Buitenplaatsen, Steenfabrieken en Molens rond Delfzijl

Nederlands

Boerderijen, Borgen en Buitenplaatsen, Steenfabrieken en Molens rond Delfzijl

De publicatie is verdeeld over 2 boeken, aangevuld met een uitgebreide index als losse bijlage. In de uitgave is de historie van 182 boerderijen, borgen en buitenplaatsen, 10 steenfabrieken 8 molens (pel-, rogge- en olie- en zaagmolens) gedetailleerd beschreven. Verder worden 26 watermolens behandeld. Aan alle boerderijen, molens e.d. zijn vele honderden illustraties toegevoegd. In de teksten is vooral aandacht besteed aan de locatie van de gebouwen, de omvang van de landerijen en de boerderijbewoners zoals eigenerfde boeren en beklemde meiers. Daarbij is ook veel aandacht besteed aan de landeigenaren, die vanaf eind 18de eeuw meestal worden aangeduid als eigenaren in beklemrechtelijke zin.

11 bekende historici hebben voor deze publicatie een interessant inleidend artikel geschreven, dat nauw verbonden is met de onderwerpen in het boek.

In het boek zijn vele honderden illustraties in kleur en zwart -wit opgenomen. De illustraties zijn oude kaarten en topografische kaarten; foto’s van boerderijen, steenfabrieken en molens; panorama- en luchtfoto’s; foto’s van borgen en kerken, gevelstenen en opschriften; oude koopakten met zegels, oude advertenties, grafzerken, schilderijen, landbouw-werkzaamheden van vroeger en tegenwoordig, prachtige landschapsfoto’s, enz.

De belangrijkste schrijver en samensteller is Jan Evert Emmelkamp, afkomstig uit Tjamsweer. Hij is ook de auteur van het Boerderijenboek van Appingedam. Ruim 10 jaar heeft hij aan dit onderzoek gewerkt en kreeg veel medewerking van de Groninger Archieven, het Kadaster, musea, de gemeente Delfzijl, de boerderijbewoners en anderen. Hij werd bijgestaan door Derk Visser, die allerlei bijkomende zaken regelde en Herman Kamphuis, die gezorgd heeft voor de foto’s. Begin 2015 kreeg Emmelkamp hulp van Gert Schansker, die in dat jaar zeer veel belangrijke informatie uit de 16de, 17de en begin 18de eeuw heeft aangeleverd.

De prijs bedraagt € 125,- voor beide delen van ieder 552 pagina’s, inclusief de indexbijlage.

Uitgeverij Profiel - Postbus 7, 9780 AA Bedum - Tel. 050 – 3012144, Fax 050 – 3012732 E-mail: info@profiel.nl  Bestelformulier vind u op de website www.boerderijendelfzijl.nl of www.profiel.nl

boerderijen, borgen en steenfabrieken rond Delfzijl