Inleiding

De Encyclopedie historische locaties Steen- en Pannenbakkerijen is open project. Wat u hier ziet is een eerste aanzet. Ze zal nooit volledig en af zijn. Voortdurend stroomt er van alle kanten nieuwe informatie binnen. Deze wordt toegevoegd aan het de bestaande informatie waardoor de encyclopedie steeds vollediger zal worden  De makers zijn zich bewust dat de ingevoerde gegevens lang niet altijd compleet zijn. We roepen de lezers dan ook op om daar waar mogelijk ons van aanvullende informatie te voorzien. Op deze wijze zal de encyclopedie steeds completer en waardevoller worden.

 

Werkgroep

Er is een werkgroep opgericht teneinde actief informatie te verzamelen over bepaalde regio's van Nederland. Voor elke provincie wordt in principe een werkgroeplid aangesteld. Zij doen zelf onderzoek, coördineren onderzoek en contacten met derden en geven vorm aan de verzamelde informatie. Zoals in de onderstaande tabel is te zien beschikt niet elke provincie over een actieve werkgroeplid. mocht u interesse hebben, dan kunt u dit aangeven via het contacformulier. Wij zijn hier erg blij mee. Naast de informatie via de werkgroepen komen er vaak spontane reactie van Historische Verenigingen. Zij bieden vaak materiaal aan over locaties in hun werkgebied waar zij in het verleden al onderzoek hebben gedaan. 

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

Werkgroepverdeling

Friesland

Menno Keulen

Rob Vermeulen

Leeuwarden

Den Haag

menno@keulenzijlstra.demon.nl

Groningen

Rob Vermeulen

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com 

Drenthe

Menno Keulen

Rob Vermeulen

Leeuwarden

Den Haag

menno@keulenzijlstra.demon.nl

Overijssel

Rob Vermeulen

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com

Noord Holland

Martien Mol

Rob Vermeulen

Schoorl

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com

Zuid Holland

Rob Vermeulen

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com

Utrecht

Frans Landzaat 

Rob Vermeulen

Schalkwijk

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com

Gelderland

Rob Vermeulen

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com

Noord Brabant

Rob Vermeulen

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com

Limburg

Marcel Dings

Steijl

marceldings@hotmail.com

Zeeland

Rob Vermeulen

Den Haag

robajvermeulen@outlook.com