Niet opgegeven

Nummer
4268
Datum
10820
Categorie
6
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
CP
Bedrijf
MASCH ORENSTEIN & KOPPEL
Plaats
Postcode
Land
D
Auteur
Memo
Orenstein & Koppel: Brief van de N.V. Fabrieken van Spoorweg materiaal v/h
Orenstein & Koppel te Amsterdam aan de Hollands-Duitse steenfabrieken te
Spijk. met bijlage: Technisch Rundschau - Wochenschrift des Berliner tage-
blatts. (24 april 1929); en Centraal Orgaan voor Handel en Industrie Nieuws-
nlad voor de bouwindustrie en aanverwante vakken (21-6-29) betr. Spoorwegma-
teriaal en excavateurs.