Encyclopedie-actueel

.

Juli 2022 Inmiddels zijn er 1084 locaties achterhaald en ingevoerd. Nog niet alle problemen met de software zijn opgelost maar de hoofdstructuur werkt en er kan weer gemuteerd en gecorrigeerd worden. Ondertussen zijn ook een aantal schrijvers actief en onderzoeken de nodige historische locaties  Zo hebben Marcel Dings en  Aart Bijl het boek - Drie eeuwen Baksteenfabricage in de West Betuwe - uitgebracht met daarin de geschiedenis van een 25 tal steenfabrieken uitgewerkt.  
   
   
Februari 2021 Een update van de website heeft er voor gezorgd dat het nu voor een ieder mogelijk is om aanvullende gegevens in te dienen. Bij de betreffende locaties is een invulformulier gepresenteerd. Deze kan worden ingevuld. Hierna zal de SHG de informatie beoordelen en ontsluiten op de website.   

22

december

2019

Binnenkort is het zover en zijn de meeste perikelen rond de nieuwe software overwonnen en zullen er weer nieuwe locaties aan de encyclopedie worden toegevoegd. Ook zullen de historische pagina´s weer bereikbaar worden. Met deze  goede voornemens zien we uit naar een nieuw jaar met veel nieuwe informatie. Bedankt voor uw geduld.  

19

oktober

2016

Een heel omvangrijke update deze keer.  Van 229 locaties zijn de positie achterhaald. Henri Th. M. Burgers uit Curaçao maakte zich verdienstelijk met zijn onderzoek naar een twintigtal Gelderse steenfabrieken waarbij de naam van de familie Burgers bij betrokken waren. Hij legde zijn bevindingen vast in zijn boek Twintig Gelderse Steenfabrieken.

Dank zij de medewerking van Adrie M. Roding - archivaris bij gemeente Enschede konden ook rond Enschede, Lonneker en Oldenzaal een zevental steen- en pannenbakkerijen in kaart worden gebracht. Hij leverde bovendien een mooie historische pagina af over de Twentse Stoomsteenbakkerij Smulders en Mulder te Lonneker(ove 175)

Ook Peter Sprangers van de Historische Kring Hoograven reikte ons uitgebreide gegevens aan van een aantal fabriek rond de Vaartse Rijn in Utrecht. Deze informatie zal in de komende maanden aan de betreffende locaties worden toegevoegd. Al met al een mooie oogst.

Op veler verzoek hebben we ook de locaties ingebracht waarvan slechts de positie is bepaald maar de afloopgeschiedenis nog van moet worden onderzocht of uitgewerkt. Reumerend betekend dit dat er weer locaties 150 in Gelderland, 36 in Utrecht, 11 in Overijssel, 6 in Noord- Brabant en 20 in Zuid-Holland in kaart zijn gebracht. Dit brengt het totaal van de tot dusver ingebrachte locaties op 917 stuks.

 

 

23 augustus 2016

De meeste Groninger fabrieken zijn nu ingevoerd, 84 in getal. Dank zij Klaas B. Haan ontvingen we veel informatie van een 20 tal fabrieken in Oltambt. Van wat oudere tichlwerken dienen de locaties nog te worden achterhaald. Mocht u nog informatie hebben dan houden wij ons aanbevolen. We hebben van slechts een klein aantal tichelwerken ook de Lipper brandmeesters en arbeiders vermeld waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de gegevens van Piet Lourens en Jan Lucassen. Ook zijn we Jan Hijlkema veel dank verschuldigd voor het in kaart brengen van een 50 tal locaties. Al met al, Groningen staat op de kaart.  

Graag zouden we nog informatie ontvangen over die fabrieken waar nog restanten zichtbaar zijn zo mogelijk met actuele foto's. We houden ons hiervoor aanbevolen.

 

26

maart

2016

Ernst Hagens en Ed van der Veen hebben zich ingespannen om een historische pagina te schrijven voor de steenfabriek Engels- Oefelt ( nbr 120) De pagina is voorzien van een fraaie tekening van de in 1998 geboude ringoven en een kleurenfoto van de in periode 1995-1996 gebouwde Walter tunneloven.  

29

april

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het heeft even geduurd maar er is dan ook heel wat te melden. Met 58 gemuterende  en nieuwe locaties is er weer een behoorlijke aanvulling. In Gelderland 27, in Gronigen 2, in Noord-Branbant 13, in Overijssel 14, in Utrecht 1 en in Zuid-Holland ook 1.

En er is meer op komst dank zij diverse onderzoekers. Van de heer H. Burgers telg uit het steenbakkersgeslacht Burgers. Hij onderzocht de locaties waarbij de familie Burgers bij betrokken waren. Binnenkort stelt hij deze gegevens aan ons beschikbaar voor de encyclopedie.

De heer Klaas B. Haan brengt binnenkort een  boek uit getitelt "Oldamtse Tichelwerken" Steen- en pannenfabrieken in de gemeente Oldamt van af de 16e eeuw tot 1981. "Oldamtse Tichelwerken" Steen- en pannenfabrieken in de gemeente Oldamt van af de 16e eeuw tot 1981. Hierin beschijft hij de geschiedenis van een 20 tal fabriek in Groningen. 

Ook de historische vereniging Jan van Arkel in Kampen heeft de handschoen opgevat en Willem Rodenhuis onderzoekt nu de voormalige fabrieken rond Kampen en Zwolle. Daarnaast mochten wij van de heer S. van der Weerd va de Heemkundekring Hattem zijn onderzoeksmateriaal ontvangen over de fabrieken kangs de IJssel van Hattem tot voorbij Zwolle.

Daarnaast is van ruim 35 Groningse fabrieken de voormalige ligging achterhaald. De historische gegevens van deze locaties zijn bijna compleet voor de volgende up date.

Omdat we van veel van belangstellenden vragen krijgen waarom deze of gene fabriek nog niet in de encyclopedie wordt vermeld, menen we er goed aan te doen om binnenkort daar wat aan te doen. De locaties waarvan de ligging is achterhaald maar de geschiedenis nog niet is onderzocht zullen alvast worden geplaatst. Dit dan met de vermelding "Moet nog nader worden onderzocht of uitgewerkt".

Dat belooft heel wat, meer dan 190 locaties. Natuurlijk hopen we hiermee reacties los te maken en op aanlevering van zo mogelijk aanvullende gegevens.

**********************

 

18 november 2013

 

 

 

 

 

 

Er is een omvangrijke update doorgevoerd. 38 nieuwe locaties zijn ingevoerd en 64 locaties zijn bijgewerkt of gecompleteerd. Voor de provincie Gelderland is met 30 nieuwe locaties nu een serieus begin gemaakt. Ook het gebied van de IJssel heeft zijn aandacht gekregen. In het Overijsselse en Gelderse deel van deze rivier zijn veel locaties nader uitgewerkt of toegevoegd.

Op dit ogenblik wordt de laatse hand gelegd aan het deel tussen Westervoort en Doesburg. Daarnaast worden nu  de fabrieken en steenovens rond het Gelderse Etten onder de loupe genomen. Mogelijk volgt nog deze winter de tweede omvangrijke update.

Heeft u nog historische beschrijvingen van een al ingebrachte locatie dan verwerken wij die graag in een gekoppelde historische pagina. Zo mochten wij van Hens Dekker in Rhenen een leuke info en foto ontvangen voor de locatie utr 113 (Steenfabriek De Overbetuwe te Remmerden).

 

21 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de heer L. Gerdesse ontvingen we een fraaie opname van de steenfabriek in Asperen rond 1905. Deze kunt u inmiddels bewonderen op de aanvullende historische pagina van deze locatie (zho 700)

Van Wim van Doesburg ontvingen we een geheel vernieuwde bijdrage over de steenfabrieken Ouderzorg en Canton. Wim woonde van 2 september 1946 tot januari 1961 op de fabriek.  Zijn vader was er ‘baas’ in diezelfde periode. Wim schreef  er een familieboek over. In een deel van het boek neemt ons mee over het fabrieksterrein, geeft inzicht in wat de fabriek was, wat men er maakte en zal een aantal mensen nader beschrijven. Deze aanvullende historische pagina's zijn te vinden onder de locatienummers zho 165 en zho 155 

Van Peter Sprangers van de Historische Vereniging Tolsteeg-Hoograven onvingen we mooi uitgewerkt onderzoeksmateriaal over de steenfabrieken van Van Arkel aan de Vaartse Rijn in Utrecht. Wout Spies zond ons een serie foto's welke zijn vader maakte, die daar werkte, rond 1925. We zullen deze gegevens deze winter verwerken tot een historische pagina en deze dan in het voorjaar plaatsen.

Tevens ontvingen we van Marcel Koning interessant onderzoeksmateriaal over de Zuilense tak van het bekende steen- en pannenbakkersgeslacht Koning. Voor een aantal fabrieken aan de Utrechtse Vecht levert dit waardevolle aanvullende informatie op. We hebben het voornemen een aantal van deze locaties deze winter nader uit te werken.
 

 
14 maart 2011

In Overijssel zijn 35 locaties toegevoegd. Van veel ovens moet de afloop van de geschiedenis nog nader worden onderzocht. We doen een oproep aan alle Historische verenigingen en andere geïntresseerden om de bij hen mogelijk aanwezige gegevens en onderzoeken met ons te delen.

 

  1   maart 2011

In Zuid-Holland zijn 50 nieuwe locaties ingebracht. Van veel ovens moet nog een deel van de geschiedenis worden uitgezocht of uitgewerkt. Mocht u aanvullende informatie bezitten wilt u ons dit dan melden zodat wij die dan kunnen inpassen. 

De werkgroep heeft inmiddels versterking gekregen. Jan van Weeghel uit Sprundel gaat de provincie Noord-Brabant  ter hande nemen. Ook heeft hij veel kennis over de Gelderse fabrieken en zal ook daar de helpende hand bieden.

 
16 november 2010 De heer D. Koning bracht zijn jeugd door op de N.V. Kleiwarenindustrie Echt-Chaam te Echt. Dank zij zijn informatie zijn er een aantal zaken gecorigeerd in de geschiedenis van deze fabriek. Ook wist hij ons de locatiete melden van de zusterfabriek in Chaam (nbr 037)Deze locatie is inmiddels op de kaart gezet.  De geschiedenis moet nog verder worden onderzocht.   
28 september 2010

Twee onderzoekers hebben zich gestort op de historie van een aantal fabrieken in Overijssel en Noord-Brabant. Zij zoeken aanvullende informatie. Wie kan ze helpen?

Bert Koopman onderzoekt de historie van de steenindustrie rond Albergen. Hij heeft een aantal vragen over de fabriek van P.v. Riel v/h Gebrs. ter Beek te Albergen. ove 290 (zie aanvullend historisch document van deze locatie.

Krelis Swaans onderzoekt de historie van de steenfabriek Smulders & Teurlings te Tilburg. nbr 240 Ook hij heeft een aantal vragen welke staan vermeld op het aanvullend historisch document van deze fabriek.

 
2 september 2010 Ook de derde Wijkse fabriek heeft nu zijn historische pagina, De Bosscherwaarden (utr 105). Tijens de Open Monumentendag op 11 september a.s worden op de fabriek tal van activiteiten georganiseerd. Zie het uitgebreide programma.  
29 augustus 2010

De historische pagina van de Utrechtse fabriek De Lunenburgerwaard  (utr 107) in Wijk bij Duurstede is toegevoegd.

Kijk ook eens onder de tabs De Encyclopedie en Informatievorm

 
2 augustus 2010 Vijf Utrechtse locaties rond Wijk bij Duurstede, Houten en Werkhoven toegevoegd. Voor de Wijkse fabrieken zijn de historische pagina's in een afrondend stadium en zullen voor 11 september worden toegevoegd  
12 maart 2010 De historische pagina's van locaties zho 155 Canton en zho 165 Ouderzorg de Ridder zijn door Wim van Doesburg uit Dieren uitgewerkt en inmiddels geplaatst. Jolanda Ginjaar zorgde voor mooie aanvullingen op de historischpagina van locatie zho 050  De Ridder. Verder is de locatie gld 395 De Roodvoet geactualiseerd en ook voorzien van een historisch pagina.  

18   januari 2010

Nieuw!

De locaties waaraan ook een Historisch document is gekoppeld zijn nu in het overzicht LOCATIES direct te herkennen. Bij elke locatieregel waar een Historisch document van beschikbaar is verschijnt achter de regel een pdf icoontje  . Door hierop te klikken opent het bestand direct vanuit de regel.

 

22 december 2009

Een vijftal locaties in Heteren zijn toegevoegd. Daarnaast zijn de eerste locaties rond Haastrecht geplaatst. Haastrecht heeft nog wel veel open einden. Maar we hopen dat deze handreiking de locale onderzoekers mag herstimuleren voor aanvullend onderzoek. Vier steenplaaten langs de Hollandse IJssel beneden Gouda copleteren deze update. Het betreftde steenplaatsen  De Schans, De Snelle, IJsselvrucht en Klein Hitland.

 

8 oktober 2009

De historische pagina van locatie gro 335 is geplaatst. Dit verhaal werd met behulp van het familiearchief uitgewerkt door Michiel Dethmers. Mag hij een voorbeeld zijn voor andere fabrikanten in ruste, we zien zijn voorbeeld graag opvolging krijgen.

Meer voorbeelden treft u aan bij de volgende locaties:

gro 195 - zho 010 - zho 505 - utr 015 - gld 585 - gld 360 - nbr 190 - lim 725 - lim 544

Binnenkort zullen een omvangrijk aantal nieuwe locaties worden worden geplaatst. Van deze locaties moet nog veel achterhaald worden. Weet u iets meer van een vermelde locatie, laat het ons weten zodat de informatie completer wordt.

Wie gaat ons helpen met de provicies Noord Brabant en Overijssel?

Ook in Groningen en Utrecht kunnen we nog wat helpende handen gebruiken.

 9 juni2009

Twee locaties in Groningen toegevoegd, gro 175, gro 180 en gro 310. De locatie  gro 335 is aangepast.

28 mei2009

Encyclopedie Grofkeramiek op TV bij L1LT!

 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht op de site.

27 mei 2009

Drie locaties in Groningen en één in Overijssel toegevoegd.
In Zeeland zijn de gegevens van Steenfabriek Aardenburg aangepast.

8 Mei 2009 Website officieel gelanceerd! Klik hier voor het nieuwsbericht van Radio Monfoort.