WERKCLASSIFICATIERAP V PROD-ARBEIDERS

Nummer
3817
Datum
21937
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
RP
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
Memo
Werkclassificatierapport voor de Productie-Arbeiders. Werkclassificatierapp.
voor de Specifieke Tijdloonwerkzaamheden - behorend bij de Collectieve Arbeids-
overeenkomst voor de Nederlandse Baksteenindustrie d.d. jan. 1960.