ONDERZ KUNSTMATIGE DROOGINRICHTINGEN

Nummer
3816
Datum
0-5-1959
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
RP
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
ST PROD. BAKSTEENIND
Memo
Samenvattend rapport over een onderzoek aan enkele kunstmatige drooginrich-
tingen - Stichting Produktiviteitscentrum Baksteenindustrie - Arnhem.