TRANSPORT OVER KLEINE AFSTANDEN

Nummer
3806
Datum
1957
Categorie
6
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BK
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
Memo
Transport, handleiding voor transport over kleine afstanden (derde druk).
Uitg. van krachtwerktuigen en het Nederlands instituut voor efficiency bij
de N.V. Uitgevers-Mij. A.E. Kluwer - Deventer.