DE NEDERLANDSE BAKSTEENINDUSTRIE

Nummer
3801
Datum
19120
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BK
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
VELDEN P L VAN DER
Memo
De Nederlandse Baksteenindustrie, beschouwingen over haar interne en externe
organisatie - Dr. P.L. van der Velden. Uitg. G.W. van der Wiel & Co. Arnhem.