frl ROB1963

Bronjaar:
1962-1963
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Halbertsma, H., Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland, Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemondezoek, 1962/1963