frl ROB1963

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Halbertsma, H., Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland, Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemondezoek, 1962/1963