frl graf

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Grafschriften, te raadplegen via de website van de Fryske Akademy: www.fa.knaw.nl