Wie we zijn

Geschiedenis 

Grofkeramische producten zijn van klei gebakken bouwmaterialen. De ontwikkeling van de gebakken bouwmaterialen vindt zijn oorsprong in het gebied tussen de Eufraat en de Tigris in Mesopotamië. Daarna waren het vooral de Romeinen die deze vorm van bouwen tot grote bloei brachten. Merkwaardig genoeg verdween deze kennis na de val van het Romeinse rijk. Pas in de middeleeuwen werd de draad door de kloosterlingen weer opgepakt, gevolgd door stimulerende maatregelen van de overheid die het brandrisico in grote steden met opeen gebouwde huizen wilden beperken. Geleidelijk ontwikkelde men betere technieken om baksteen en dakpannen te produceren. Een daarvan was de uitvinding van de ringoven door Joseph Hoffmann in 1858 welke de veldoven verving. Nadat op dit oventype een aantal varianten zijn ontstaan, stookt men op heden meestal in tunnelovens. Bij een ringoven staat de lading stil en loopt het vuur rond terwijl in een tunneloven de lading zich door het stilstaande vuur beweegt.   

Nederland is van oudsher een typisch land waar dergelijke bouwmaterialen zijn toegepast, daar natuursteen hier weinig voorkomt. Vooral het beeld dat men van de grote rivieren heeft, wordt gekenmerkt door de destijds vele schoorstenen die behoorden aan de baksteen- en dakpannenfabrieken. In de tweede helft van de 20e eeuw is, vanwege steeds verdergaande automatisering van de productie, een groot aantal bedrijven gesloten en in verval geraakt. Vrijwel alle grofkeramische bedrijven in Nederland behoren nu toe aan een handvol concerns die de vraag van de markt geheel kunnen dekken. Dit proces zet zich tot op heden voort! 

 

SHG

De Stichting Historie Grofkeramiek houdt zich bezig met alle aspecten van behoud van het grofkeramisch erfgoed. Om nu het verleden niet met het verval te laten verdwijnen, werkt de Stichting Historie Grofkeramiek - opgericht in 1991 - aan de conservering van kennis door middel van het verzamelen van documentatie, materialen en producten van deze tak van industrie,

Naast deze hoofdactiviteit organiseert de Stichting activiteiten als excursies, lezingen en tentoonstellingen. Een groep van donateurs ondersteund dit werk. Zij worden twee maal per jaar door middel van een Nieuwsbrief, naast specifieke artikelen op grofkeramisch gebied, van stichtings activiteiten op de hoogte gehouden.   

Daarnaast worden er contacten onderhouden met soortgelijke organisaties in het buitenland. Als voorbeeld dient het jaarlijkse symposium dat onder de vlag van het Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie gehouden wordt op diverse historische locaties en waar landen als Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, België en Hongarije, naast Duitsland en Nederland vertegenwoordigt zijn.

Verder wordt om de twee jaar een baksteencongres in Boom (België) georganiseerd waarbij steeds een bepaald thema centraal staat.

 

Donateurs

Om het werk van de stichting te steunen, kan men zich aanmelden als donateur door minimaal €30,- over te maken op rekeningnummer NL27ABNA0437644480 t.n.v. Stichting Historie Grofkeramiek o.v.v. nieuwe donateur (voor bedrijven en instellingen minimaal € 90,-). Wilt u ook een advertentie in onze nieuwsbrief en op de website? Dan kan dit voor € 100,- per jaar. Heeft u andere 

Wat krijgt u hier voor terug?

- 2 maal per jaar een mooie nieuwsbrief

- 2 maal per jaar een uitnodiging voor een themabijeenkomst of excursie

 

thorn
heteren
1917, droogrekken steenfabriek Erlecom