BERLIKUMER BAKPRODUKTEN VOOR DRAINAGE

Nummer
4946
Datum
34993
Categorie
FRIESLAND
Schenker
R P STOFFELS
Materiaal
DB
Bedrijf
STF DE NIJVERHEID
Plaats
BERLIKUM
Postcode
9040
Land
NL
Auteur
DIJKSTRA FEDDE
Memo
Leeuwarder Courant: rubriek: bewaard - Berlikumer bakprodukten voor drainage.
In dit artikel staan Minne Braaksma en Hessel Rienks centraal, die een op-
lossing zoeken voor hun gardeniersmuseum. In het artikel wordt melding gemaakt
van de voormalige steenfabricage die volgens de atlas van Schotanus reeds in
1698 aanwezig was. Midden 19e eeuw werkten er dertig man voor een miljoen
stenen per jaar. In 1879 werd Auke P. van der Meij eigenaar van de fabriek,
toen 'De Nijverheid' geheten. Onder zijn leiding werd de steenbakkerij uitge-
breid met het produceren van dakpannen en draineerbuizen. In 1916 werd de
fabriek stilgelegd en werden de gebouwen overgenomen door de tuinbouwveiling.