ADRESSENLIJST ORGANISATIES BOUWWEZEN

Nummer
4338
Datum
0-2-1971
Categorie
BEDRIJVENLIJST
Schenker
J A SNIJDER
Materiaal
BR
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
MINISTERIE VROM
Memo
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening afd. voorl.
Adressenlijst organisaties, stichtingen en andere instellingen op het gebied
van het bouwwezen.