AELTESTE SPEZIALFABRIK FUER ZIEGELBAGGER

Nummer
4288
Datum
30-19-1900
Categorie
6
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
FD
Bedrijf
MASCH TAATZ
Plaats
HALLE (SAALE)
Postcode
Land
D
Auteur
HOENE WALTER
Memo
Alw. Taatz AG/Halle (Saale) - Aelteste Spezialfabrik fuer Ziegeleibagger.
Nederlandse vertegenwoordiging: Walter Hoene - N.V. Mij. voor spoorwegmate-
riaal Den Haag.