EIMERBAGGER SEIT UEBER 50 JAHREN

Nummer
4272
Datum
1953
Categorie
6
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
FD
Bedrijf
MASCH ORENSTEIN & KOPPEL
Plaats
Postcode
Land
D
Auteur
Memo
Orenstein & Koppel: Eimerbagger seit ueber 50 Jahren Orenstein & Koppel und
Luebecker Maschinenbau A.G. Folder afkomstig van W. Burgers-Beuningen
(stempel)