VOOR IEDERE STEENFABRIEK EXCAVATEUR VAN

Nummer
4271
Datum
1931
Categorie
6
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
FD
Bedrijf
MASCH ORENSTEIN & KOPPEL
Plaats
Postcode
Land
D
Auteur
Memo
Advertentie uit Nederl. tijdschr. (Klei?): Voor iedere steenfabriek excava-
teur van Orenstein & Koppel Nederl. vert. Amsterdam. (achterzijde: adv. van
N.V. Nijmeegsch IJzergieterij en Machinefabriek - Mach.Fabr. Matthijsen Door-
nenburg (bij Arnhem) - Fa. Oppelaar Koudekerk a.d. Rijn - Deutz Diesselloco-
motiven Rotterdam en Breuer & Doesborgh Tegelen.