ALS DE DAG VAN GISTEREN

Nummer
5529
Datum
1992
Categorie
FRIESLAND
Schenker
STICHTING
Materiaal
BK
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
Memo
Als de dag van gisteren - Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun ambacht
en industrie. Redactie: drs. Ris Efdée, drs. Peter Karstkarel, drs. Siebrand
Krul en Sytze van der Wal. Tekst: mr.dres. Peter Verkuylen.