Steenmuseum Montfoort

Museum omschrijving

Op dit moment is het steenmuseum in Montfoort nog niet aanwezig. De gemeenteraad heeft de plannen voor ontwikkeling onlangs goedgekeurd. 

Meer informatie volgt.

Bereikbaarheid
de steenfabriek in 1936