Locaties

locatienummer Titel plaatsnaam gemeente
frl 134 Steenbakkerij Klooster Klaarkamp Rinsumageest Dantumadeel
frl 138 Panwerk L.Styl Dokkum Dongeradeel
frl 140 Tichelwerk Fockema Dokkum Dongeradeel
frl 142 Panwerk P.Helder Dokkum Dongeradeel
frl 143 Panwerk Jan Helder Dokkum Dongeradeel
frl 145 Middeleeuwse veldoven Dokkum Dongeradeel
frl 150 Middeleeuwse steenoven Oostrum Dongeradeel
frl 151 Veldovens langs het Grootdiep Oostrum
frl 152 N.V. Machinale Steenfabriek. te Oostrum v/h J. Helder Pzn Oostrum Dongeradeel
frl 155 Middeleeuwse steenoven op Douma-State Anjum Dongeradeel

Locaties