Locaties

locatienummer Titel plaatsnaam gemeente
dre 021 L.Boogert en P.B. Janse Noordscheschut Hoogeveen
dre 022 Rahder Nieuweroord Hoogeveen
dre 023 Drentsche Veen en Midden Kanaalmaatschappij Nieuw Dordrecht Emmen
dre 030 Tichelwerk Coevorden Coevorden
frl 001 Oud Tichelwerk Berlikum Menaldumadeel
frl 002 A.G. van der Meij, Steen- en Pannenfabrikant; handel in bouwmaterialen Berlikum Berlikum
frl 004 Steenfabriek L.G. v.d. Meij Berlikum Berlikum
frl 007 Bierma, W. & R. Oude Bildtzijl
frl 008 Steenfabriek Frits Simonz en Jan Sybrands van Hulst Ried Franekeradeel
frl 009 Tichelwerks Plaets Ried

Locaties