Locatienummer Titel Plaatsnaam gemeente
frl 055 Fa. J. van Hulst Harlingen Harlingen
frl 056 RK Kerkbestuur Harlingen Harlingen Harlingen
frl 059 Hilbrand Beyma Harlingen Harlingen
frl 060 Steenbakkerij L.G. v.d. Meij Harlingen Harlingen
frl 061 Fa.Braams en Zonen Harlingen Harlingen
frl 062 Mr Julius tichelwerk Franeker Waadhoeke
frl 063 Van Hulst Franeker Waadhoeke
frl 065 Oudt Tichelwerk Franeker Waadhoeke
frl 066 tichelwerk Fontein Franeker Waadhoeke
frl 070 pan- en estrikfabriek G.J. de Boer Franeker Waadhoeke
frl 071 panfabriek Mevius Gerrits de Boer Franeker Waadhoeke
frl 074 tichelwerk T. Tjallingii Pietersz Franeker Waadhoeke
frl 075 Erven L.R. Fontein Franeker Waadhoeke
frl 076 Fa. Wed en Erven L.R. Fontein Franeker Waadhoeke
frl 078 Steenbakkerij Fa. H. Cannegieter Salverda Franeker Waadhoeke
frl 080 Tichelwerk Zweins Waadhoeke
frl 086 R. Vermeulen Dronrijp Menaldumadeel
frl 090 Oud Tichelwerk Sybe Peyma Leeuwarden Leeuwarden
frl 091 B.V. Steenfabriek 'Schenkenschans' Leeuwarden Leeuwarden
frl 092 tichelwerk Mr S. Salverda Leeuwarden Leeuwarden
frl 096 Claes Jilles Tiukebutter Leeuwarden Leeuwarden
frl 105 Oud Panwerk Leeuwarden Leeuwarden
frl 110 Sint Vitus tichelwerk (Oldehoofster tichelwerk) Leeuwarden Leeuwarden
frl 111 Syuert Cleyenborchs tichelwerk Leeuwarden Leeuwarden
frl 120 panwerk in 't gewezen Jacobyner cloester Leeuwarden Leeuwarden