BOUWMATERIALEN EN HUN TOEPASSING DEEL 3

Nummer
3812
Datum
0-6-1949
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BK
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
RAUWERDA A
Memo
Bouwmaterialen en hun toepassing (deel 3) - Leerboek ten dienste van het
nijverheidsonderwijs door C. Schaap, P. Grin, G.C. Kneppers en A.J. Smits
onder red. van A. Rauwerda. Uitg. v/h A. Kemperman.