OM WAARHEID EN RECHT

Nummer
3791
Datum
30-19-1900
Categorie
GROFKERAMIEK ALG
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
BR
Bedrijf
Plaats
Postcode
Land
NL
Auteur
R K WERKLIEDENBOND
Memo
Om waarheid en recht; aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen
tusschen R.K. werkgevers en arbeiders en R.K. organisatie van werkgevers en
arbeiders, speciaal in het zuiden van het land. Uitg. van het R.K. werklieden-
bond.